İdari Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : Müdür
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aynur TÜSGİL

Görev : Müdür Yardımcısı
Göreve Başlama : 29.12.2016
TÜ E-Posta : aynurozgur@trakya.edu.tr