Misyon

MİSYON 

Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Yabancı Diller Programının temel hedefi öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere uygun bir biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır.

VİZYON

Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yabancı Diller Programı eğitimi verirken, teorik eğitimi uygulama eğitim ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan Yabancı Dil bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kurumumuz tüm çalışmalarında üniversitesimizin kalite ve standartlarını korur. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişiler için, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, Yabancı Dil eğitim programları ve kurslar düzenler.
Ulusal ve uluslararası platformlarda bireylerin ve kurumların talep ettikleri ve gereksinim duydukları ölçüde yabancı dil eğitim programı ve kursları düzenlemektir.
Bu içerik 04.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1488 kez okundu.